Bajsvatten i Stockholms vattendrag

Publicerad:
Uppdaterad:

Miljö. Bajs- och avloppsvatten har spolats rakt ut i Stockholms vattendrag - i flera års tid. Orsaken är felkopplade avloppsledningar.

– Det är så klart en miljöbelastning, säger Johan Gustafsson vid Stockholm vatten.

Vatten från toaletter, duschar och handfat har inte skickats till reningsverken, utan i stället spolats rakt ut i närmaste vattendrag, så som Mälaren, Husarviken och Årstaviken, rapporterar Mitti. Ungefär 23 miljoner liter avloppsvatten kan ha runnit ut bara under förra året, enligt en grov uppskattning. Det motsvarar drygt nio olympiska bassänger.

– Det är inte orimligt att tro att det sker på fler ställen. Men i vilken omfattning är svårt att säga, säger Johan Gustafsson, utredningsingenjör vid Stockholm vatten, till TT.

I början av 2015 upptäcktes det hur ett hus i stadsdelen Östermalm hade släppt ut orenat vatten i 85 år. Utsläppet visade sig ha bidragit till övergödning i Djurgårdsbrunnsviken. Det kommunala bolaget har nu upptäckt att fler felkopplade ledningar finns kvar där ute, både i Stockholm stad och i Huddinge.

TT: Hur kommer det sig att det kan pågå under så lång tid?

– Det rinner ut i väldigt stora vattendrag, späds ut och det är inte alltid det syns. Det är därför vi gör de här undersökningarna, som en miljöförbättrande åtgärd.

Stockholm vatten upptäckte 15 felkopplade avlopp under sina kontroller 2015. Avloppsvatten innehåller bland annat fosfor, som bidrar till övergödning av vattendrag.

TT

Publicerad: