Hög födslotakt i Sverige

INRIKES

EU. Svenskarna tillverkar nya svenskar i allt raskare takt, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.

För att en befolkning i ett utvecklat land ska behålla sin numerär krävs att varje kvinna i snitt föder 2,1 barn (oaktat migrationseffekter).

Inget land i EU har så hög fertilitet, enligt Eurostat som lagt fram födslostatistik från 2014.

Närmast kommer Frankrike med 2,01 följt av Irland 1,94, Sverige 1,88 och Storbritannien 1,81

– Det goda resultatet för Frankrike, och också för Europas nordvästra länder i allmänhet, förklaras med mer generös familje- och socialpolitik jämfört med länder i södra och östra Europa, säger forskaren Gilles Pison vid demografiinstitutet Ined i Paris enligt AFP.

Den lägsta fertiliteten återfanns i länder som är hårt drabbade av den ekonomiska krisen, som Portugal (lägst med 1,23), Grekland, Cypern och Spanien.

I ett avseende låg Sverige i topp. När Eurostat redovisar hur många barn som föddes 2014 jämfört med 2001, stod Sverige för den största relativa ökningen med 25,6 procent (från 91 466 till 114 907 födslar). I botten på listan låg Portugal med 27,0 procents minskning.

Medelåldern för förstföderskor var 28,8 år. Högst i Italien med 30,7 år och lägst i Bulgarien med 25,8 år. I Sverige 29,2 år.

Under 2014 såg 5 131 500 nya EU-medborgare dagens ljus. I hela unionen bodde då 506 944 075 personer.

TT