Pedofili ska behandlas med läkemedel

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Läkemedelsverket har godkänt en klinisk studie mot pedofili, den första i sitt slag. Sexualdriften i det akuta skedet ska minskas - med hjälp av ett preparat mot prostatacancer.

Samtidigt som rättegången mot den misstänka 21-årige pedofilen i Högsby pågår ställer ett chockat samhälle sig frågan hur det kunde ske, men framför allt vad vi måste göra för att det aldrig ska kunna ske igen.

Ett stort problem är att det inte finns några effektiva behandlingar mot pedofili.

Christoffer Rahm, blivande specialistläkare i psykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, tror att en substans som normalt används mot prostatacancer kan ha effekt.

Substansen i fråga heter degarelix som minskar det "manliga" könshormonet testosteron. Syftet är att påverka kroppens hormonsystem. Effekten är omedelbar, men övergående.

– Läkemedlet har sannolikt fler effekter. Dels tar det nog udden av sexlusten, dels vill vi studera dess effekter på den självreglerande och empatiska förmågan. Tanken är en behandling som ska fungera i det akuta skedet, när man är som mest benägen att begå övergrepp, säger Christoffer Rahm.

60 pedofiler ska ingå i studien. Cirka hälften får preparatet i form av injektioner, andra hälften får koksaltlösning.

– Vi kommer att annonsera i dagspressen efter deltagare. Det är alltså personer som i nuläget inte har någon behandling och kanske aldrig haft det. Studien är unik. Ingen har med god vetenskaplig kvalitet undersökt det här förut.

Läkemedelsverket godkände nyligen upplägget, men de tar endast ställning till patientsäkerheten. Kvar återstår de etiska frågeställningarna, vilka etikprövningsnämnden bedömer.

– Den prövningen är inte klar ännu, men de etiska utmaningarna är flera. Bland annat har vi jobbat för att det ska finnas uppbackning om någon skulle känna att han inte kan stå emot att göra övergrepp under studiens gång och att deltagarna ska kunna lämna information anonymt om barn eller ungdomar som de känner till som kan fara illa.

En eventuell effekt av medicineringen mäts genom att forskarna utvärderar de riskfaktorer som bäst förutsäger framtida övergrepp, som supersexualitet eller bristande självkontroll. Det görs med hjälp av intervjuer och med undersökningar av magnetkamera.

– All typ av ny kunskap är bra kunskap. Syftet är att minska antalet sexuella övergrepp mot barn. Högsby får aldrig hända igen.

TT

Publicerad: