Inrikes

Heta frågor undviks i deklaration

INRIKES

Utrikespolitik. Sverige ska vara mer aktivt i FN, mänskliga rättigheter ska värnas världen över och den säkerhetspolitiska linjen ska ligga fast.

Men regeringen ger inga besked om en Natoutredning eller om det kontroversiella samförståndsavtalet med Saudiarabien i utrikesdeklarationen, erfar TT.

När utrikesminister Margot Wallström i dag läser upp regeringens första utrikespolitiska deklaration i riksdagen kommer många av Sverige traditionella prioriteringar att finnas med. Vikten av att samarbeta inom ramen för EU och FN lyfts fram. Mänskliga rättigheter ska värnas. Förhandlingar för ett nytt globalt klimatavtal ska prioriteras, liksom förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

– Deklarationen känns ganska lam, säger Kristdemokraternas företrädare i dagens debatt, Sofia Damm.

Natobesked saknas

Enligt vad TT erfar håller regeringen fast vid de senaste årens säkerhetspolitiska doktrin om att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Regeringen förväntar sig att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Att Sverige inte är med i någon militär allians nämns uttryckligen. Allianspartierna har krävt en utredning om för- och nackdelar av ett Natomedlemskap, men den heta frågan undviks i utrikesdeklarationen, erfar TT.

Nya hot

Regeringen tänker bjuda in till blocköverskridande samtal om de breda säkerhetspolitiska utmaningarna. Bland nya säkerhetshot pekas en ökande antibiotikaresistens ut och regeringen planerar att bjuda in experter och regeringsföreträdare till en internationell konferens.

Regeringen hävdar att den förra alliansregeringen nedprioriterade FN och säger sig nu vilja återupprätta FN:s plats i utrikespolitiken. Det ska ske bland annat genom att Sverige kandiderar till FN:s säkerhetsråd och genom ambitionen att Sverige ska delta i fler FN-ledda insatser.

Sofia Damm (KD) skulle vilja ha en mer "genuin" betoning av EU-samarbetets betydelse. Hon tycker att deklarationen ger känslan av nostalgisk Palmeretorik om Sveriges roll i världen och i FN.

– Med de utmaningar vi står inför är det trots allt EU-samarbetet där vi har möjlighet att tala med en gemensam röst, säger Damm.

– Jag säger inte att det är fel att kandidera till FN:s säkerhetstråd, men att tro att det ska lösa alla stora utrikespolitiska utmaningar är naivt med tanke på hur handlingsförlamat säkerhetsrådet varit.

Inget om Saudiavtal

I deklarationen betonas mänskliga rättigheter som en hörnsten i svensk utrikespolitik. Bland annat ska en strategi tas fram för mänskliga rättigheter och demokrati. Inget nämns dock, enligt vad TT erfar, om vad som ska hända med Sveriges kontroversiella samförståndsavtal med Saudiarabien eller om svensk vapenexport till diktaturer.

Israel har surnat till mot Sverige efter erkännandet av Palestina. Enligt utrikesdeklarationen vill regeringen värna en god relation till Israel.

Regeringen uppger också i deklarationen att en feministisk utrikespolitik håller på att utformas, som ska stärka kvinnors rättigheter, öka deras representation och ge dem mer resurser.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes