Inrikes

Johansson: Inget tvång för kommuner

INRIKES

Flyktingmottagning. Regeringen anser att den ojämna fördelningen av flyktingar bland kommuner är ohållbar. Men någon tvingande lagstiftning är inte på gång.

– Vi har inte satt ner foten i frågan, säger ansvariga ministern Ylva Johansson (S).

I en intervju med Sydsvenskan sade Johansson, som ansvarar för integrationsfrågor, att ny lagstiftning måste till.

– Vi behöver lagändringar för att säkerställa att alla kommuner tar sitt ansvar för flyktingmottagandet, sade hon i intervjun.

Men på TT:s frågor svarar ministern att regeringen arbetar med frågan, men inte förbereder något konkret lagförslag.

– Att vi har en så ojämn fördelning av ansvaret är ohållbart men regeringen har inte satt ner foten, säger hon.

När ett besked kan komma är inte klart.

– Samordnarna, som fick uppdraget av gamla regeringen, lämnade sin rapport i höstas där de föreslog en lagändring så att alla kommuner är skyldiga att ha beredskap för nyanlända. Det förslaget finns med i beredningsarbetet på regeringskansliet, säger Johansson.

Vilken den praktiska skillnaden mellan en tvingande beredskap och ett tvingande mottagande skulle vara är oklart.

TT: Varför ska man ha en tvingande beredskap om kommunerna sedan inte ska tvingas till ett mottagande?

– Vi måste titta på vilka som blir konsekvenserna. Regeringen har ännu inte tagit ställning, säger hon.

Varför kommuner som tidigare inte ställt sig positiva till ett mottagande skulle ändra sig utan tvingande lagstiftning har Ylva Johansson inte svar på.

– De som tar emot en större andel får en större ersättning än de som tar emot lite. Det är en morot som kan fungera, men frågan är om det räcker, säger hon.

Ylva Johansson anser att det viktigaste är att få igång bostadsbyggandet i kommunerna och att hjälpa dem med de förberedelser som krävs för ett bra mottagande.

– Kommunerna har ett svårt läge när det kommer många med kort varsel och inte har den beredskapen med exempelvis bostäder. Bostadsbristen är en av de allvarliga flaskhalsarna.

När det gäller ebo, lagen om eget boende, som låter asylsökande ordna eget husrum, anser regeringen att det finns stora problem, men är i dag inte redo för någon förändring.

– Det handlar om viktiga principer om individens rätt att få bestämma över var man vill bo.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes