DO: Butikspersonal diskriminerade familj

Brott. Det var diskriminering när butikspersonal följde efter en barnfamilj i en leksaksaffär och hotade att ringa Securitas, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som nu stämmer butiken för diskriminering.

Händelsen inträffade i Linköping i juni förra året. Butiken har sagt till DO att pappan oprovocerat uppträdde aggressivt mot personalen, men en del av ordväxlingen spelades in av pappan och enligt DO motsäger den butikens version av händelsen.

Diskrimineringen bedöms ha samband med familjens romska tillhörighet.

"Diskriminering i butiker och på restauranger genom punktmarkering eller missgynnanden på andra sätt är något som ofta drabbar romer i Sverige. Negativa attityder och föreställningar om romer som grupp kan i fall som dessa leda till diskriminering", säger Julia DeMarinis Giddings, jurist och processförare vid DO, i ett pressmeddelande.

TT