Larm om nytt mässlingsfall i Göteborg

INRIKES

Medicin och hälsa. Ett nytt fall av mässling har konstaterats i Göteborg. Smittbäraren, en ovaccinerad man, har sökt vård på både en vårdcentral och på Östra sjukhusets akutmottagning och sjukvården söker nu människor som har befunnit sig i samma väntrum som mannen eller vistats i hans närhet.

– Är man ovaccinerad och har suttit i samma väntrum som någon som är smittsam är det stor risk att man själv blir sjuk, säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg till Göteborg-Posten.

Enligt ett pressmeddelande har mannen vistats i Göteborgsområdet under den så kallade smittsamhetsperioden mellan den 3 och 10 december. Man tror att mannen smittats i södra Europa, där mässling är vanligt.

Än så länge har sjukvården inte konstaterat att någon ytterligare har smittats. I somras fick minst fyra personer i Västra Götaland mässlingen men ingen koppling ska finnas till de fallen.

Inkubationstiden för mässling är mellan sju och 18 dagar.

TT