1 700 skolelever i nytt Metoo-upprop

INRIKES

Metoo. Över 1 700 elever deltar i ett upprop mot sexuella trakasserier inom skolan, rapporterar DN.

Vittnesmålen berör övergrepp ända ned till första klass.

– Det är modiga vittnesmål och en väldigt skrämmande verklighet som beskrivs, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Flickor och unga kvinnor, som går eller nyligen har gått i grundskolan eller gymnasiet, delar hundratals berättelser. De träder fram i Dagens Nyheter under parollen #tystiklassen.

Det handlar bland mycket annat om träslöjdslärare som trycker upp flickor mot väggen, om flickor som blir tafsade på under simlektioner och våldtäkter i skolmiljö.

– Oroväckande många historier kommer redan från förskoleklasserna, om blottande pojkar som visar "så här går det till", säger initiativtagaren, en 17-årig gymnasieelev, till DN.

Fridolin: Vi har agerat

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) beskriver vittnesmålen som skrämmande.

– Från början av Metoo har det varit tydligt att många av vittnesmålen handlar om saker som hänt i skolan eller övergrepp som varit möjliga på grund av en kultur som sattes tidigt i skolan, säger han till TT.

Nästa vecka har Fridolin ett sedan tidigare planerat möte med lärarfacken och flera myndigheter för att diskutera situationen i skolan. Han säger att man från regeringshåll har agerat "längs med hela skalan":

– Från fortbildning för lärare, tydlig handledning för lärare, att verka när man får information, ser trakasserier, kränkningar eller övergrepp. Till förstärkningar i läroplanen och lagändringar, säger Fridolin.

Fick inga följder

Sedan 2015 och fram till den 25 oktober i år har 368 fall av sexuella trakasserier i skolan anmälts till diskrimineringsombudsmannen, skriver DN.

I många av de berättelser som nu publiceras har övergreppen till synes inte lett till några reprimander från lärare eller vuxna.

– När det sker brott på skolan så ska det, precis som på annan arbetsplats, anmälas och utredas av polis, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

TT