S går till val på ökade vårdresurser

Stockholm. Socialdemokraterna går till val på att ge vården två miljarder kronor mer 2015.

Pengarna är främst tänkta att användas till mer vårdpersonal, men de två miljarderna i ökade statsbidrag är inte öronmärkta.

– S-landstingspolitiker ser behov av att öka antalet anställda i vården för att få upp kvalitén, säger den ekonomisk-politiska talespersonen Magdalena Andersson.

Enligt henne är förslaget ett vallöfte från S. Pengarna tas från de ökade skatteintäkter S räknar med bland annat genom att höja den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga och avskaffa halveringen av krogmomsen.

Andersson vill dock inte gå in på hur eventuella samarbetspartier kommer att ställa sig till vårdsatsningen.

– Ingen vet hur riksdagen ser ut i höst, säger hon.

Förslaget fanns med redan i budgetmotionen i höstas. Då nämnde Andersson att pengarna skulle kunna räcka till 4 000 fler vårdanställda, men det beror på vilken typ av vårdpersonal det handlar om.

S vill också utöka barnmorskeutbildningen med 100 platser från och med i höst. Regeringen har föreslagit fler utbildningsplatser från hösten 2015.

De 500 miljoner kronor regeringen vill satsa årligen på cancervården från 2015, säger S ja till.

TT

Publisert: