Vill göra republik till valfråga

Stockholm. Partierna borde driva frågan om republik som en valfråga, anser Republikanska föreningen. Samtidigt vet man att det är några helt andra som ökar intresset för monarkins avskaffande.

Republikanska föreningen driver frågan om att monarki är ett förlegat och odemokratiskt system och verkar för införandet av republik i Sverige. I år lägger föreningen extra krut på att få partierna att lyfta frågan om införande av republik i valrörelsen.

Föreningen har deltagit, eller kommer att delta, på flera stora partiarrangemang för att påminna om vad de anser vara "en grundläggande demokratisk fråga".

Kungafamiljen lockar

Men enligt Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby är det kungafamiljen själv som är bäst på att öka intresset för att avskaffa monarkin.

– Vi ökar mest när det händer positiva saker i kungafamiljen, säger hon inför föreningens kongress på lördagen.

De senaste åren har fler och fler anslutit sig till den partipolitiskt obundna föreningen. Sedan 2009 har man gått från cirka 2 800 medlemmar till 10 500 medlemmar i dag.

– Det året vi ökade mest var 2012, då prinsessan Estelle föddes. När det är bröllop och barnafödslar i kungafamiljen blir det diskussion och folk ser hur upphaussat det är kring den här familjen. Det är då folk väljer att gå med, säger Mia Sydow Mölleby.

Politiska påtryckningar

Föreningen har regelbunden kontakt med politiska partier och uppmanar ledamöter att skriva motioner om ändrat statsskick till riksdagen.

Enligt SOM-institutet i Göteborgs årliga undersökningar är allt färre svenskar för att behålla monarkin. När undersökningen gjordes 2003 var 68 procent för att bevara monarkin, 2012 hade siffran sjunkit till 54 procent.

På lördagens kongress offentliggjordes också Årets republikan 2013: komikern Özz Nûjen.

TT

Publisert: