Inrikes

Kvinnojourerna tvingas avvisa fler

INRIKES

Stockholm. Fler hjälpsökande kvinnor avvisades från landets kvinnojourer på grund av platsbrist i fjol än tidigare år. Brist på bostäder pekas ut som en faktor.

Sammanlagt nekades 2 212 kvinnor plats 2013, jämfört med 1 738 året före, enligt Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks).

Samtidigt utförde kvinnojourerna över 9 000 fler stödinsatser totalt i fjol jämfört med tidigare år.

Totalt sökte drygt 21 000 kvinnor och tjejer hjälp på någon av Roks 79 jourer. Av dem var minst 340 utländska kvinnor som kommit till Sverige med en svensk man, ofta kallade importfruar.

Grundproblemet är att kommunerna saknar bostäder, enligt Roks. Det fördröjer utslussningen från vad som ska vara ett skyddat boende i en akut situation.

– När kvinnorna kommer till oss flyr de hemifrån och kan inte återvända till sina bostäder. Finns det sedan inga bostäder att få i samhället sitter hon ju fast på jouren, vilket inte är meningen eftersom det är en akut åtgärd, och så stoppar det upp hela systemet, säger ordförande Angela Beausang.

Fler avvisningar innebär dock inte att utsatta kvinnor lämnas i sticket, säger Beausang.

– Jourerna är väldigt duktiga på att kolla med andra jourer till exempel. Men det är ingen optimal lösning.

Enligt Roks utför kvinnojourer i dag en stor del av det arbete som samhället egentligen skulle stå för.

– Kommunerna försöker mer och mer lösa sina egna problem genom att kräva att jourerna ständigt ska vara tillgängliga och ta det ansvar som kommunen egentligen har enligt socialtjänstlagen. Problemet är att vi då utesluter många andra kvinnor, som inte kommer från socialtjänsten men som utsätts för våld, säger Angela Beausang.

Enligt en kartläggning från Inspektionen för vård och omsorg är kvinnojouren i flera kommuner den mest anlitade verksamheten för våldsutsatta kvinnor, och i en del kommuner är kvinnojourens insatser de enda som finns.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes