Här är störst risk för sjukskrivning

Stockholm. Boende i Västra Götaland löper störst risk i landet att insjukna med en psykiatrisk diagnos. Bland kommuner är småländska Torsås värst med 20 procent högre risk än riksgenomsnittet. Det visar siffror som TT tagit del av från Försäkringskassan.

2012 gjorde Försäkringskassan för första gången en landsomfattande studie som bland annat analyserar risken att bli sjuk med en psykiatrisk diagnos. Detta har skett såväl på läns- som kommunnivå.

Värst utsatta är Västra Götaland och Stockholm, visar siffrorna. Just Västra Götaland särskiljer sig länsvis med sju procent högre relativ risk än riksgenomsnittet.

– Siffrorna rimmar ganska väl med bilden vi har, men Västra Götaland utmärker sig framför allt för psykiatriska diagnoser. Det kan man fundera på. Tidigare forskning visar att arbetslöshet och social problematik har varit väldigt framträdande just här, säger Jan Larsson, chef på Försäkringskassans utvärderingsenhet.

Gunnel Hensing är professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Hon ser bland annat Saabs konkurs i december 2011 som en möjlig orsak.

Den typen av händelser i arbetslivet kan påverka sjukskrivningstalen tillfälligt och leda till stor oro. Avgörande kan också vara faktorer som hur man organiserat sin psykiatriska vård och tillgången till den, vilket kan variera mellan regioner. Som exempel nämner Hensing tätbefolkade Östergötland som ändå ligger långt under rikssnittet.

En bidragande faktor till att Östergötland ligger så bra till, enligt Hensing, är att man tidigt införde gemensamma riktlinjer för sjukskrivning i hela länet.

Försäkringskassans studie har tagit hänsyn till en rad faktorer där boendelän bara är en. På kommunal nivå sticker småländska Torsås ut som den kommun med högst risk för sjukfall i psykiatrisk diagnos (20 procent över snittet) följt av Alingsås (18 procent) och Mark, Ale samt Bräcke (alla 17 procent).

Lägst risk är det i Jokkmokk följt av Ödeshög och Sorsele.

TT

Publisert: