Inrikes

Varning i Skåne efter mjältbrandsdöd

INRIKES

Malmö. Smittskydd Skåne varnar aktiva heroinmissbrukare sedan en heroinist i Danmark avlidit i vad som misstänks vara mjältbrand. Troligen har bakterien funnits i förorenat heroin.

– Tack vare sprutbytesprogrammen har vi en unik möjlighet att snabbt sprida informationen till våra missbrukare, säger Håkan Ringberg, tillförordnad smittskyddsläkare.

Han betonar att smittan inte sprids mellan människor. För personer som inte är injicerande missbrukare finns ingen anledning till oro.

Den danske missbrukaren var en 55-årig man, som avled i går efter ett par dygns sjukhusvistelse i Köpenhamn. Mjältbrandsbakterier hittades i hans blod.

I början av sommaren upptäcktes tre fall av mjältbrand i Tyskland, som i sin tur kunde kopplas till ett tidigare utbrott 2010 i Storbritannien. Något samband mellan den avlidne dansken och de tyska eller brittiska fallen har däremot inte hittats ännu.

– Vi har kontakt med vår motsvarighet i Danmark och informeras om det fortsatta arbetet med att spåra smittan, säger Sofie Ivarsson, epidemiolog på Statens smittskyddsinstitut, SMI.

SMI har haft en allmänt höjd beredskap efter de tyska fallen och har tillgång till jourlaboratorium om något misstänkt fall skulle rapporteras i Sverige.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes