Löfven vill ena stad och land

INRIKES

Politik. Statsminister Stefan Löfven (S) vill att alla medborgare får tillgång till grundläggande statlig service och snabbare bredband.

– Det är dags att stärka gemenskapen mellan stad och land, något som försummats i Sverige i decennier, sade statsminister Stefan Löfven i sitt jultal på Stora torget i Enköping.

Han pratade om gemenskapen i "byar och bostadsområden" som bär samhällen runt om i Sverige. Men samtidigt tog han upp en oro och rädsla för att för att gemenskapen vittrar sönder och att politikerna inte ser dem.

– Jag vet också att många runt om i landet frågar sig: "Var är staten?"

Ska fungera

Löfven ger nu civilminister Ardalan Shekarabi (S) i uppgift att se till att alla medborgare ska ha tillgång till "grundläggande statlig service oavsett var i landet man bor". Något de rimligen har betalat skatt för i alla år.

– Ja och det är därför vi måste se till att det ska fungera. Det är ett rimligt krav att den statliga servicen måste finnas i hela landet men uppenbarligen har man bara styrt utifrån sin egen verksamhet och inte sett till helheten för landet. Nu tar vi det greppet, säger Stefan Löfven till TT efter talet.

TT: Men är det inte tecken på ett kapitalt misslyckande om statsmakten måste ta sådana initiativ för något som människor betalar skatt för?

Se helheten

– Det är ett misslyckande att myndigheterna bara sett till sin egen verksamhet, ja. Det är det jag säger. Och det måste vi rätta till, det duger inte att man bara ser till sin egen del utan här måste man se till helheten så att om man har betalat skatt så är det statens uppgift att organisera det på ett sådant sätt att man kan få en grundläggande service, säger Löfven.

Om det handlar om mer pengar för detta, kan han inte säga i dag.

Utöver att garantera alla medborgare grundläggande service vill regeringen öka tillgången på bredband. Över en halv miljon fler svenskar ska få tillgång till snabbt bredband inom fyra år, lovar regeringen, som därmed säger sig höja Sveriges digitala ambitioner.

Trygga pensioner

– Vi slår fast en färdplan för ett helt uppkopplat Sverige, säger Löfven.

Han lovade också förbättrad ekonomi för de pensionärer som har det tuffast. Regeringen kommer att tillsätta en utredning för att undersöka om garantipensionen och bostadstillägget kan räknas upp för de pensionärer som har det sämst ställt.

– Det går inte att bara säga att nu skickar vi in mer pengar, för systemen måste fungera och vara hållbara för pensionärerna. Ett sätt kan vara att göra uträkningarna på ett annat sätt, men vi ska också ha med frågan om bostadstillägg och andra saker.

– Men en sak är säker, som pensionär ska man ha en bra och trygg pension, säger Stefan Löfven.

TT