L-motion om Aleppo godkänns inte

INRIKES

Politik. Liberalernas försök att via riksdagen öka det humanitära katastrofbiståndet till civilbefolkningen i Aleppo misslyckades. En senkommen motion tas inte upp.

Trots att riksdagens motionstid gått ut, har Liberalerna lämnat in en motion som kräver snabba hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo. Det är ett ovanligt grepp, men riksdagsordningen tillåter det i akuta lägen.

– Vi tycker att situationen i Syrien är så allvarlig nu, säger Christer Nylander, L:s gruppledare i riksdagen.

Efter ett möte med gruppledarna i riksdagen säger talman Urban Ahlin att motionen inte tas upp. Situationen i Syrien är inte så ny att det motiverar ett avsteg från riksdagsordningen, menar han.

– Alla är naturligtvis väldigt bekymrade över situationen i Aleppo. Dock fanns det ett brett stöd från gruppledarna om att detta inte är en motion som inte hade kunnat väckas tidigare, säger talmannen.

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) tycker att motionen är onödig. Hon pekar på att Sverige är en av de största givarna till FN:s katastroffond CERF. Dessutom har svenska Sida har också en budget för katastrofstöd att sätta in om FN vädjar om hjälp. Någon FN-appell har ännu inte kommit, på grund av kaoset i Aleppo.

– Våra svenska pengar finns redan och väntar på att få komma till nytta så fort det går att komma in i området, säger Isabella Lövin.

TT