Ny myndighet föreslås för digitalisering

INRIKES

IT. Sverige bör etablera en myndighet med ansvar för att främja digitalisering, föreslår den digitaliseringskommission som i dag lämnar sitt slutbetänkande till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Myndigheten skulle vara stöd för andra myndigheters och kommuners utvecklingsarbete, skriver bland annat utredaren Jan Gulliksen i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den skulle också främja samverkan inom strategiska områden och ta fram policyunderlag.

Sverige behöver en ny strategi för digitalisering, enligt utredningen. Sex strategiska områden bör prioriteras. Det handlar om statligt engagemang, regelverk, kompetensförsörjning, infrastruktur, datadriven innovation och säkerhet och integritet.

"Det krävs ett särskilt aktivt ledarskap på politisk nivå och inom offentlig förvaltning för att initiera och föra digitaliseringsarbetet framåt", enligt kommissionen.

TT