Publicerad:
Uppdaterad:

Säkrare bilar ger osäkrare förare

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Automatisk nödbroms om man kör för nära en fotgängare och antisladdsystem i all ära, men alla de nya tekniska hjälpmedel i bilarna leder till att många bilförare tar större risker och kör slarvigare.

I en undersökning från försäkringsbolaget If svarar 64 procent att den tekniska utvecklingen gjort att de inte har lika stora säkerhetsmarginaler när de kör. Samtidigt tycker nästan alla, 96 procent, att den mänskliga faktorn är den största risken.

TT

Publicerad:
Publicerad: