Sämsta dagstidningsåret i modern tid

INRIKES

Göteborg. 2013 blev ett mörkt år för svensk dagspress med många neddragningar.

Ekonomiskt sett det sämsta under de 38 år som Presstödsnämnden analyserat utvecklingen.

– Resultatet ger svart på vitt vad det har skrivits mycket om, att den svenska dagspressen går igenom en väldigt stor kris, säger Jonas Ohlsson, medieforskare på Nordicom vid Göteborgs universitet.

Han är en av författarna till rapporten "Dagspressens ekonomi 2013". Totalt sett sjönk dagspressens intäkter med cirka fem procent, eller 900 miljoner kronor.

Hos tidningarna utan presstöd var rörelsemarginalen -0,8 procent i snitt. Den siffran har aldrig tidigare landat på minus så länge rapporterna getts ut.

– Förmodligen är det ingen vågad gissning om man säger att det är det sämsta året någonsin.

DI lönsammast

Ett undantag är Dagens Industri som blev lönsammaste tidning med en rörelsemarginal på 18 procent och nästan 157 miljoner kronor i vinst före skatt.

Betydligt sämre går det för Göteborgs-Posten som gjorde en förlust på 17,8 miljoner.

Nedgången i branschen beror framförallt på minskad annonsförsäljning.

– Den har minskat dramatiskt i papperstidningarna. Och annonsförsäljningen på nätet väger inte alls upp, säger Jonas Ohlsson.

Global konkurrens

Landsortens andratidningar har, trots presstödet, generellt alltid haft det tufft, enligt honom. Bland dagens 13 orter med två eller flera välprenumererade tidningar finns bara tre ställen där dessa har olika ägare.

– De två senaste åren har också förstatidningarna fått det kämpigt. Tidningsföretag som under många decennier redovisat stadiga vinster går nu plötsligt med förlust.

TT: Vad behöver göras för att vända utvecklingen?

– Det är väldigt svårt. Annonsörerna väljer i allt högre utsträckning digitala kanaler. Och den digitala annonsmarknaden är global. Där slåss tidningarna mot Google, Facebook, Twitter och Linkedin. Konkurrensen är jättetuff, säger Jonas Ohlsson.

TT