Projekt ger livet mening

INRIKES

Göteborg. Högutbildade, kvinnor, yngre och de som är kära upplever sina liv som mer meningsfulla. Bland dem på andra sidan som inte finner livet lika meningsfullt finns de med lägre utbildning, äldre, pensionärer och sjuka.

Chansen att leva, eller i alla fall uppleva, ett meningsfullt liv ökar om man har något eller några projekt på gång, enligt en studie som presenteras i SOM-institutets senaste bok.

– Den som har ett lyckligt liv har ett liv som är bra för honom själv. Ett meningsfullt liv brukar man ofta förknippa med att man gör något som är bra även för andra, inte bara sig själv, säger Bengt Brülde, känd för sin forskning om lycka men som nu lyfter fram meningsfullheten.

– Känslan av mening är väldigt kopplad till att ha projekt i livet, det handlar om hur en person är kopplad till sin omvärld. Man kan ju tänka sig att högutbildade har många projekt i sitt arbete. Att kvinnor hamnar högre upp än män skulle kunna beror på att de är mer delaktiga i sociala sammanhang.

Bland dem som upplever meningsfullhet finns personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– De upplever sina liv som lika meningsfulla som de som jobbar. Jag blev också överraskad när jag såg den siffran, säger Bengt Brülde.

TT