Betydligt fler asylsökande nästa år

Stockholm. Migrationsverket skriver upp sin prognos för hur många asylsökande som väntas nästa år. Verket arbetar med siffran 95 000, bara det en rejäl höjning, men det kan bli ännu fler.

Siffran höjs nu från spannet 64 000-94 000 till 80 000-105 000 under nästa år.

Verkets preliminära planeringsunderlag är nu satt till 95 000 asylsökande. Det skulle betyda den högsta årssiffran någonsin för svensk del.

– 1992 hade vi 84 000, så det blir en av de högsta. Samtidigt är det en stor osäkerhet i prognosen. Vi har aldrig haft ett sådant stort spann, säger verkets ställföreträdande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

– Vi behöver kanske 20 000 fler boendeplatser nästa år. Det är en del kommuner som är ovilliga och vi måste alla hjälpas åt.

En annan utmaning är enligt Ribbenvik att sökande som fått klartecken att stanna blir kvar i asylboenden.

– Just nu har vi över 10 000 som fått uppehållstillstånd men inte fått en kommunplats. Vår farhåga är att det kommer öka under 2015.

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) är inte förvånad över den höjda siffran.

– Det kommer att bli en stor utmaning för Sverige att hantera den här situationen, säger han.

Men enligt Johansson innebär inte den nya prognosen något för det budgetförslag som regeringen lade fram i riksdagen nyligen.

– De pengarna som finns ligger fast. Vi får kanske titta på det i tilläggsbudgeten för nästa år.

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) ställer den nya asylprognosen inte regeringens budget på ända.

– Nej, den kullkastar inget. Det är den typen av saker vi hanterar varje dag i finansdepartementet, säger hon.

Hon framhåller att prognoserna för antalet asylsökande är osäkra liksom prognoser för sjukskrivningar och arbetslöshet, andra poster som har stor budgetpåverkan år från år.

Regeringen har den 14 november bjudit in alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, till samtal om migrations- och integrationspolitiken. Morgan Johansson vill framförallt diskutera hur flyktingmottagandet ska fördelas på ett mer rättvist sätt mellan kommunerna. Johansson vill bland annat titta på om de kommuner som tar emot många flyktingar ska få mer pengar för att kunna ordna skolgång och annat till nyanlända.

– Kommuner som drar sig undan och inte vill vara med, det är kanske de kommunerna som ska vara med och betala, säger han.

SD:s ställföreträdande partiledare Mattias Karlsson anser att regeringen borde besluta att asyl bara ska ges till kvotflyktingar. Han hänvisar till att ett sådant beslut togs i slutet på 80-talet och hävdar att det är möjligt även i dag. Människor på flykt skulle då söka sig till andra länder, säger han.

– Det här går liksom inte längre. Vårt samhälle har inte möjlighet att ta emot den här mängden av människor som kommer.

Enligt Migrationsverket är fler människor på flykt i världen just nu än någon gång sedan andra världskriget, främst på grund av kriget i Syrien och konfliktupptrappningen i Irak.

Fram till och med oktober har över 165 000 migranter kommit från Libyen till Italien, jämfört med 60 000 för hela 2013. Båttrafiken påverkar i hög grad de största grupperna asylsökande i Sverige, syrier och eritreaner.

Fakta: Migration

I budgetpropositionen räknar regeringen med att kostnaderna för migrationspolitiken blir 17,4 miljarder kronor 2015. Sedan tillkommer kostnader för integrationsåtgärder. Regeringen räknar med 16,5 miljarder kronor 2015.

I de uppskrivna siffrorna finns också en tydlig ökning av ensamkommande barn. För i år höjs prognosen med ett par hundra personer, men för nästa år blir ökningen betydande. Från att tidigare ha legat i spannet 5 200-7 500 räknar verket nu med mellan 6 800 och 9 200, med ett huvudscenario runt 8 000.

Enligt Migrationsverket kommer antalet asylsökande till Sverige sannolikt fortsätta att vara högt under "flera år framöver". Den stora ökningen kommer också att innebära betydligt längre handläggningstider, uppåt tio månader.

TT