Nytt försök få fler till läraryrket

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Regeringen vill att skolor ska kunna långtidsanställa akademiker som parallellt med lärarjobbet läser in lärarexamen. Syftet är att försöka råda bot på den stora ämneslärarbristen.

Förslaget finns i en promemoria från utbildningsdepartementet. Tanken är att locka personer med högskoleutbildning i naturvetenskap eller språk, genom att erbjuda anställning på upp till två år. Förutsättningen är att personerna under den tiden läser in en kompletterande pedagogisk utbildning. Det görs alltså ett undantag från skollagens krav på behörighet och lärarlegitimation. Regeringen vill till att börja med ha undantaget på försök.

Det är framför allt i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och moderna språk (tyska, franska och spanska) som det råder lärarbrist. Tidigare har regeringen låtit införa en examenspremie till dem som utbildar sig till matte- eller NO-lärare, speciallärare eller specialpedagog.

TT

Publicerad: