Patient avled efter medicinmiss

INRIKES

Vård. En patient avled förra året efter flera blodproppar sedan Södertälje sjukhus missade att förnya utskrivning av proppförebyggande medicin. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria, rapporterar SVT Nyheter Södertälje.

Missen upptäcktes inte förrän den äldre patienten fick flera blodproppar och intensivbehandling fick inledas.

Händelsen anses enligt anmälan ha medfört allvarlig vårdskada.

TT