Billigare forskning av levande celler

INRIKES

Forskning. Har du en smartphone och ett mikroskop?

Då har du ett par av verktygen för att kunna filma levande celler, visar en ny studie från Uppsala universitet.

Att filma levande celler är viktigt inom forskningen för att bland annat studera hur celler svarar på olika sorters behandling med läkemedel eller toxin. Men en metod som länge har krävt väldigt dyr utrustning.

En ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i tidsskriften Plos One, visar hur en helt vanlig smartphone, ett mikroskop, ett par specialformade delar och lättillgänglig standardelektronik kan användas för att producera högupplösta filmer och bilder av levande celler.

"Tekniken vi presenterar kan lätt och billigt anpassas och modifieras enligt forskares specifika behov. I framtiden kommer det att bli vanligt tror vi att forskare själva skapar och modifierar sin egen forskningsutrustning med hjälp av 3D-printning (specialutformade tredimensionella delar) och det kommer med all sannolikhet att driva fram den teknologiska utvecklingen", säger Johan Kreuger, universitetslektor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, vid Uppsala universitet.

TT