Ny lag ska stoppa farliga nätdroger

INRIKES

Narkotika. En ny lag kan bli ett viktigt verktyg i polisens arbete mot försäljningen av droger på nätet.

Men en åtgärd som stått på regeringens önskelista - möjligheten att förbjuda hela grupper av droger - saknas i det utredningsförslag som nu läggs fram.

För att bekämpa försäljningen av nätdroger tillsattes förra året en utredning med uppgift att ta fram förslag till en ny lagstiftning kring klassificeringen av så kallade psykoaktiva substanser. I direktiven till utredningen nämns specifikt möjligheten att klassificera drogerna i grupper. På så sätt skulle nya preparat som liknar narkotikaklassade droger automatiskt vara illegala.

Men ett sådant förslag saknas när utredningen nu överlämnas till folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

– Jag ska vara ärlig och säga att jag trodde att det skulle vara en framkomlig väg, säger Wikström till TT.

En gruppvis klassificering av droger anses strida mot svensk rättstradition och utredarna ser en fara för rättssäkerheten.

Hälsofarliga varor

I stället föreslås en lag som gör det möjligt att "reglera substanser som hälsofarliga varor även när det kan antas att substanserna medför fara för människors liv eller hälsa". Nyckelordet här är "antas".

– Det innebär att man ändå har gjort en bedömning av att de här preparaten är farliga och det är något annat än en familjeklassning, säger Gabriel Wikström.

Folkhälsoministern tycker att förslaget är intressant och tror att den nya lagen skulle kunna bli ett viktigt verktyg i arbetet mot att stoppa försäljningen av droger över nätet.

– Det viktiga är inte hur, utan att, vi snabbar upp processen. Då kan vi snabbare få bort drogerna och förhoppningsvis kanske de som säljer droger inte ens tycker att det är meningsfullt att introducera nya, säger han.

Lång process

Den process som leder till att ett preparat blir förbjudet i Sverige kan ta upp till ett år. Polisen står därför maktlös när lagstiftningen kring droger ständigt ligger steget efter handeln på nätet.

"Så snart substansen regleras, som narkotika eller hälsofarlig vara, försvinner den från marknaden och ersätts med en ny, oreglerad substans", skriver polisen Mattias Lindholm i ett mejl TT.

Runt 100 nya preparat identifieras varje år i Europa. Men när en drog har förbjudits dyker en snarlik upp hos försäljarna på internet.

– Jag brukar likna det vid ett hydramonster. Tar man bort ett preparat så kommer det två nya, säger Anders Helander, drogforskare och professor vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska institutet.

TT