Barn dog i magen - läkare får kritik

INRIKES

Vård. En kvinna som var gravid i 40:e veckan kände minskande fosterrörelser och uppsökte mödravårdsmottagningen, skriver Sundsvalls Tidning.

En läkare gjorde vid kontrollen ett ultraljud och sade till kvinnan att allt var normalt.

Senare på kvällen fick hon värkar och på förlossningen konstaterades att barnet hade dött. När läkare frågade om fostrets hjärtljud hade varit normalt vid kontrollen på mödravårdsmottagningen, visade det sig att inget så kallat CTG, elektronisk övervakning av hjärtljud, hade gjorts.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot läkaren för brister i det medicinska handläggandet och bedömningen vid mödravårdsmottagningen. Eftersom inget CTG gjordes säkerställde inte läkaren att fostret mådde bra.

Ivo kritiserar även Landstinget Västernorrland, som är ytterst ansvarig för att en god och säker vård bedrivs.

TT