Skyddsjakten på Södertörnsvarg får fortsätta

INRIKES

Natur. Förvaltningsrätten i Luleå avvisar det överklagande av Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på den vargtid som sedan i början av sommaren rört sig på Södertörn, söder om Stockholm.

Beslutet om skyddsjakt hade överklagats av bland annat Miljöpartiet i Haninge som ansåg att Länsstyrelsen inte tillräckligt utrett om det finns någon annan lämplig lösning. Även Naturskyddsföreningen och flera andra organisationer har överklagat beslutet.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att överklagandena avslås och att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. Rätten instämmer också i länsstyrelsens bedömning att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.

TT