Regeringen öppnar för livstid för 18-åringar

INRIKES

Politik. Regeringen tillsätter nu utredningen om att slopa straffrabatten för unga brottslingar från 18 upp till 21 år.

Det kan leda till att även 18-åringar kan få livstidsstraff.

Regeringen ifrågasätter i direktiven till utredningen om det är rimligt att som i dag särbehandla 18-20-åringar som ägnar sig åt organiserad brottslighet i gängmiljö. Särskilt om det handlar om personer som tidigare dömts för allvarliga brott.

Argumentet för att särbehandla har varit att tonåringar, även om de är myndiga, kan anses vara omogna.

"Förhärdad kriminell"

– Min utgångspunkt är att det här är vuxna och ska också behandlas som vuxna. Det finns ingen anledning att se mildare på deras brottslighet, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

– Vi har sett en ökad gängkriminalitet och en 18-, 19- eller 20-åring kan i det perspektivet vara en rätt förhärdad kriminell.

Utredaren Petra Lund, chef för Södertörns tingsrätt, får nu i uppdrag att lägga fram förslag om att unga brottslingar över 18 år ska behandlas på samma sätt som andra vuxna både när det gäller fängelsestraff och böter. En 18-åring kan i dag få en rabatt motsvarande halva strafftiden.

Regeringens utgångspunkt är också att de särskilda ungdomspåföljderna som ungdomsvård och ungdomstjänst inte ska kunna tillämpas på de som fyllt 18 år.

Öppnar för livstid

En annan utgångspunkt är att livstidsstraff ska kunna utdömas för en 18-åring.

– Om vederbörande begår ett mord så måste det finnas en möjlighet, tycker jag, att döma till livstid, säger Johansson.

En annan utgångspunkt är att misstänka 18-20 åringar inte heller ska särbehandlas till exempel när det gäller beslut om häktning.

Det ska också utredas om straffrabatten för de som är 15-17 år bör planas ut för att motverka stora "tröskeleffekter" från 17 till 18 år.

Att slopa straffrabatten för unga är en viktig del i regeringens strategi för att få bort de mest aktiva kriminella från gatorna, uppger Johansson..

TT