Skärpta taxiregler kan hota Uber

INRIKES

Trafik. Regeringen ska utreda om lagändringar krävs för att stoppa skattefusk när nya taxitjänster förändrar branschen. Skärpta regler kan hota kontroversiella Uberpop - men företaget hoppas på dialog med politiker.

Dåliga arbetsvillkor för förare och en svår konkurrenssituation för seriösa företag är några av anledningarna till att taxireglerna måste ses över, enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Därför tillsätter regeringen en utredning som bland annat ska titta på om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt för all renodlad taxiverksamhet.

Vill hindra svarttaxi

Dessutom får utredarna i uppdrag att försöka tydliggöra var gränsen går mellan ideell samåkning och kommersiell taxiverksamhet.

– Vi vill ta reda på, mot bakgrund av den nya teknik och den utveckling som varit i taxibranschen, vilka åtgärder som behöver vidtas för att förtydliga gränsdragningen. Så att man uppmuntrar samåkning, men samtidigt stävjar svart verksamhet, säger Anna Johansson till TT.

En av de omtalade nya tjänsterna är Uberpop, som låter privatpersoner plocka upp passagerare mot betalning. Polisen utreder sedan tidigare ett antal fall av misstänkt svarttaxiverksamhet gällande körningar som förmedlats via sådana tjänster.

Anna Johansson vill dock inte peka ut enskilda bolag.

Men Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande för riksdagens trafikutskott, är kritisk till regeringens ansatser och menar att skärpta regler, såsom taxametertvång, riskerar att bromsa teknikutveckling.

Uber är ett exempel. Jag kan mycket väl tänka mig att se över vissa regelverk, men då måste ambitionen vara att möjliggöra den här typen av delningstjänster. Inte förbjuda dem, säger hon.

"Förarna ansvariga"

USA-baserade Uber, som tillhandahåller Uberpop, menar att tjänsten inte ska betraktas som taxiverksamhet. Det handlar i stället om en sluten plattform för samåkning där förarna, som inte är anställda av Uber, själva ansvarar för skatteinbetalningar, skriver bolagets etableringschef för Norden, Alex Czarnecki, i ett mejl till TT.

På frågan om vad det skulle innebära för Uber om tjänsten klassas som taxiverksamhet svarar han att han hoppas på "en öppen dialog" med politiker för att "göra dem medvetna om fördelarna" med Uberpop.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Uber