Hantering av kärnbränsle anmäls

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Oskarshamn. Företaget Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) kan ha brutit mot lagen och åtalsanmäls därför av Strålsäkerhetsmyndigheten. På senare tid har flera liknande anmälningar gjorts, och orsaken kan vara snåriga föreskrifter.

SKB har inte anmält de uppdragstagare som anlitats vid det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn till myndigheten, vilket kan vara ett brott mot såväl kärntekniklagen som mot myndighetens föreskrifter.

"Bolaget måste anmäla uppdragstagarna till oss innan de får påbörja uppdragen. Vi har därför beslutat att anmäla ärendet till åklagarkammaren", säger Svante Ernberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anmälde nyligen bolag på Ringhals kärnkraftverk för att låta åklagare ta ställning till om de brutit mot kärntekniklagen när underleverantörer anlitats utan en ansökan om godkännande till SSM.

Tidigare i somras åtalsanmäldes såväl Ringhals kärnkraftverk som kärnkraftverket i Oskarshamn för att extern hjälp anlitats utan att det anmälts till SSM.

– De har uppdragstagare som de inte anmält till oss i tid, och då har vi skyldighet enligt kärntekniklagen att lämna över till åklagare, som tar ställning till om det är ett brott, säger Svante Ernberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, till TT.

Det är ingen säkerhetsfråga utan rör sig om en administrativ miss.

– Vi ser inte att det har någon betydelse ur säkerhetssynpunkt.

Flera aktörer har på kort tid anmälts för samma typ av miss. Varför de missat kan inte Svante Ernberg svara på.

– Det kan ju vara att våra föreskrifter är otydliga, jag vet inte.

Jimmy Larsson-Hagberg, presschef på Svensk kärnbränslehantering AB, menar att föreskrifterna faktiskt är svårtydda och att det kan vara orsaken till att flera aktörer gjort samma miss.

– Det har skett olika tolkningar, det är inte helt lättolkat. Det är ingen ursäkt men det kan kanske vara en förklaring till varför flera stycken har gjort detta.

– Det är verkligen en miss av administrativ karaktär som har skett. Vi har själva upptäckt det, säger Jimmy Larsson-Hagberg och berättar att SKB ser över sina rutiner för att det inte ska hända igen.

– Vi tar det på allvar och gör vad vi kan för att det inte ska hända igen.

TT

Publicerad: