Inrikes

Nya invandrare har högre utbildning

INRIKES

Stockholm. Många som har invandrat till Sverige under 2000-talet har en högre utbildning jämfört med de som invandrat tidigare, visar en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB). Det beror bland annat på att många är relativt unga, 25-34 år. Utbildningsnivån bland de nyinvandrade är något högre än för personer födda i Sverige.

Totalt sett i Sverige är andelen högutbildade, alltså personer som studerat vidare minst tre år efter gymnasiet, lika stor bland de som är födda utomlands och de som är födda i Sverige.

Utbildningsnivån beror mycket på vilket land personer kommer från, till exempel är en många av de som invandrat från Nordamerika, Norden och EU-länderna högutbildade.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes