Över 200 barn firar jul på skyddat jourboende

INRIKES

Samhälle. Minst 400 kvinnor och barn tillbringar jul och nyår på skyddade akutboenden, enligt Unizons beräkningar.

– För många barn är en jul på kvinnojour den första julen i deras liv utan våld, säger paraplyorganisationen Unizons generalsekreterare Olga Persson.

Situationen på kvinnojourerna är någorlunda konstant över året. Däremot ser man att de kvinnor som söker stöd oftare har en svårare situation än tidigare år. En förändring som har skett successivt de senaste åren, framhåller Olga Persson.

– Vi har ständigt nästan full beläggning på de flesta jourer. Vi måste säga nej till sju av tio kvinnor som söker akut skydd, men då samarbetar vi med socialtjänsten så att de får plats någon annanstans, säger hon.

Svårt skaffa bostad

Att situationen generellt är svår beror delvis på att många kvinnor bor på akutboendena för länge utan möjlighet att komma vidare. Även om det akuta behovet upphör behövs stöd för att bygga ett liv utan våld.

Enligt Olga Persson planerar de flesta uppbrottet under en tid. Och inför till exempel julhelgen kan en extra rädsla byggas upp.

– Du vet att du kommer att vara ensam med din man eller partner som slår dig och du vet att du inte kommer kunna få frid på jobbet. Julen kan vara en bra tidpunkt att göra det här uppbrottet. Många gör det också när de röda dagarna är över och man går tillbaka till jobb eller skola. Då kan också våldet ha eskalerat under helgerna, säger hon.

Skönt slippa våld

För många kvinnor kommer beslutet att lämna när de märker att barnen vet. Och på kvinnojourerna gör man allt för att barnens tillvaro ska vara så normal som möjligt. Det handlar om att förklara situationen för barnen och att få dem att förstå att det inte är deras fel. Man fokuserar också på att de så snabbt som möjligt ska komma tillbaka till förskola eller skola och att de i den mån det går får behålla kontakten med andra släktingar.

– Jag tror att de flesta barn tycker att det är väldigt skönt att slippa våldet. Det kan låta sorgligt med skyddat boende men det kan också vara väldigt läkande, säger Olga Persson.

TT