EU:s klimatpolitik oroar skogsägare

INRIKES

Politik/miljö. Skogens roll för klimatet har hamnat högt på EU:s agenda. Den svenska skogsnäringen är orolig för att det ska leda till hårda begränsningar av skogsavverkningen i framtiden.

På fredagen samlas de ansvariga ministrarna för att försöka enas om hur det så kallade koldioxidupptaget från skogen ska beräknas.

Det hela är en del av EU:s klimatpolitik, närmare bestämt det som kallas Lulucf - utsläppen från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Skogen i Europa absorberar stora mängder koldioxid och de som är för begränsningar av avverkningarna menar att det bästa för klimatet är att låta stora delar av skogen vara orörd.

Viktig seger

Detta har skogsindustrin protesterat kraftig emot. Branschen menar att skogen fungerar perfekt som en kolsänka när växande skog binder koldioxid - och då är det en fördel om skogen brukas.

För några veckor sedan, då frågan var uppe i EU-parlamentet, vann skogsnäringen i Sverige - och Finland - en viktig seger. Parlamentet röstade då fram ett förslag som i praktiken innebär att skogsbruket i landet kan bedriva sin verksamhet utan större begränsningar.

Nu ska ministerådet ta sig an frågan.

Regeringen delvis positiv

I hög grad handlar allt om referensvärden. Ursprungligen var det tänkt att avverkningsnivåer över de historiska nivåerna under åren 1990-2009 skulle bokföras som nettoutsläpp av växthusgaser. EU-parlamentet har för sin del fastnat för att perioden 2000-2012 ska bli referensnivå i stället - och vill dessutom göra det möjligt att överskrida den nivån om ett land kan "motivera" detta.

– Den svenska regeringen gillar delvis parlamentets förslag. Men det finns också risker. Regeringen vill inte att man ska kunna använda upptaget från skogsmark för att kunna skriva av utsläppen från exempelvis trafiken, säger Hanna Brolinson, klimathandläggare på miljödepartementet.

I det förslag som ministerrådet ska försöka enas om på fredagen är referensperioden satt till 2000-09, samtidigt som hårda diskussioner förs om hur mycket man kan kompensera länder som anser sig drabbade av systemet.

TT