Kommuner kräver vetorätt

Stockholm. Ett antal kommuner kräver vetorätt mot prospektering av alunskiffer. I ett öppet brev till regeringen skriver kommunstyrelsernas ordförande i 24 berörda kommuner och jordbrukaren Carl Piper att om alunskiffer krossas hotas markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid.

Stora områden med alunskiffer finns i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Jämtland och Lappland samt på Öland och djupt under Gotland. Enligt brevskrivarna fredades dessa från exploatering på 1970-talet men nu köar prospekteringsföretag för att få förbereda storskalig utvinning av bland annat uran och fossilgas.

TT

Publisert: