Gratis kollektivtrafik för Malmöbarn

Publicerad:
Uppdaterad:

Malmö. Gratis lokaltrafik för alla barn i Malmö, samt en höjning av det kommunala försörjningsstödet. Det föreslår en kommission med forskare och experter, som har tagit fram förslag på hur de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan olika delar av Malmö kan utjämnas.

Syftet med höjningen av försörjningsstödet är att halvera barnfattigdomen i staden till år 2020. Barn i familjer som har försörjningsstöd under lång tid ska få tillägg för fritids- och kulturaktiviteter. Kommissionen vill också inrätta en lokal barnombudsman.

Malmöbors medellivslängd skiljer sig upp till sju år beroende på i vilken del av stan de bor. Orsakerna är sociala och ekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden. Välutbildade malmöbor med jobb och pengar har bättre hälsa och lever längre.

För två år sedan tillsattes kommissionen, som i dag presenterar sin rapport.

TT

Publicerad: