"Sjukhus måste anmäla riskläkare"

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Sjukhus och andra vårdgivare ska rapportera om läkare som misstänks utgöra en fara för patientsäkerheten till Socialstyrelsen, föreslår en utredning.

Yrkesutövare inom vården som bedöms vara riskindivider ska antingen hindras från att vara yrkesverksamma eller underkasta sig åtgärder, till exempel prövotid och kompetensutveckling.

Det skriver hovrättsrådet Lars Lundgren på Dagens Nyheters debattsida. På onsdagen överlämnar han Patientsäkerhetsutredningens slutbetänkande till regeringen.

Utredningen förslår att vårdgivarnas ansvar sätts i första rummet i den föreslagna lagen om patientsäkerhet. Bland annat ska de identifiera yrkesutövare som utgör ett reellt hot mot patientsäkerheten. "Staten som har tillsynsansvar och utfärdar legitimation måste få information om riskindivider så att för patientsäkerheten adekvata åtgärder kan vidtas", skriver Lundgren.

Hans slutsats är att disciplinpåföljderna erinran och varning är kontraproduktiva för patientsäkerhetsarbetet. Tyngdpunkten ska i stället läggas på skyddsåtgärder, till exempel en prövotid kombinerad med en plan för kompetensutveckling eller - om yrkesutövaren har missbruksproblem - behandling. Om planen inte följs ska legitimationen kunna återkallas.

TT

Publicerad: