Bråk upplöser kommunstyrelse

Publicerad:
Uppdaterad:

Eslöv. Efter ett utdraget politiskt bråk i Eslöv begär kommunstyrelsen att bli upplöst.

– Vi har fått nog, säger ordföranden Cecilia Lind (S).

Bakgrunden till den ovanliga begäran är att kommunens ordförande i gymnasienämnden vägrat att anpassa sig till de ekonomiska ramarna och överskridit budgeten med 16 miljoner kronor. Partikollegerna i Socialdemokraterna har tagit sin hand ifrån kvinnan, den lokala S-styrelsen har uppmanat henne att avgå och genom att meddela att hon inte längre tänker rösta med sitt parti har hela maktbalansen i kommunen rubbats.

– Det här är vårt enda sätt att bli av med henne, förklarar Cecilia Lind att kommunstyrelsen nu ber kommunfullmäktige att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i gymnasienämnden och kommunstyrelsen.

Tillvägagångssättet har stöd i kommunallagen där det står att fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller i kommunstyrelsen när den politiska majoriteten där inte längre är densamma som den i fullmäktige. I det här fallet har det blivit så eftersom kvinnan tydligt annonserat att hon inte längre tänker följa socialdemokratiska beslut utan rösta efter eget huvud.

– I och med det hamnar vi alltid i minoritet i förhållande till det borgerliga blocket trots att vi har sex platser var i kommunstyrelsen, säger Lind till TT.

Den sjunde platsen hör till Sverigedemokraterna som alltså har en vågmästarroll i kommunen.

Lind säger att det borgerliga blocket står bakom vänsterblockets begäran.

TT

Publicerad: