Inrikes

Sjukas arbetsförmåga prövas sällan

INRIKES

Stockholm. Försäkringskassan har varit dålig på att pröva om en sjukskriven kan klara ett annat arbete. Få går också från sjukskrivning till ett annat jobb eller studier, visar Riksrevisionens granskning.

Granskningen gäller i vilken mån Försäkringskassan prövade sjukskrivnas arbetsförmåga fram till 1 juli 2008. Avsikten var redan då att Försäkringskassan alltid ska pröva om en sjukskriven kan klara ett annat jobb, men det gjordes bara i sju av tio fall, konstaterar Riksrevisionen.

I stället blev de fyra av fem som inte klarade av att gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare kvar i sjukskrivning eller beviljades sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension).

Inte heller läkarna gjorde en bedömning av om den sjukskrivne skulle kunna klara ett annat arbete.

Granskningen får ses som ett stöd för de nya sjukskrivningsreglerna som trädde i kraft den 1 juli 2008. I de nya reglerna finns fasta tidpunkter för när den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas.

Riksrevisionens slutsats är att den förändringen kommer att underlätta för Försäkringskassan men också att det nya sjukskrivningssystemet har för få drivkrafter när det gäller att få sjukskrivna att återgå till arbete.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes