Inrikes

Barn får vänta trots smittspridning

INRIKES

Stockholm. Nu sprider sig svininfluensan i landet och barnen, de värsta smittspridarna, har ännu inte fått vaccin eftersom riskgrupperna prioriterats.

Men Skåne avvek från normen och tog 3-5-åringarna först.

– De är kanske ingen riskgrupp, men de är väldigt duktiga på att sprida smitta, på dagis och andra ställen. De ställer till mycket, säger Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare i Skåne.

– Eftersom vi tog de gravida kvinnorna först var det praktiskt att kombinera dem med 3-5-åringarna. Många som är gravida har ju ofta småbarn i dessa åldrar sedan tidigare.

Detta innebär att Skåne, till skillnad från andra län, redan har vaccinerat merparten av dagisbarnen.

Barnen först

Två studier i USA, som nyligen publicerades i Science och Proceedings of the National Academy of Science, visar att den bästa metoden för att förhindra smittspridning i ett samhälle är att börja med barnen, inte med riskgrupperna. Hans Bertil Hansson läste studien i Science med stort intresse.

– Jag tänkte direkt att då kan det inte vara helt fel det vi har gjort, säger han.

De övriga länen har i stället följt Socialstyrelsens rekommendationer och börjat med riskgrupperna. Först de kommande veckorna tar man barnen.

I Stockholm omfattar riskgrupperna, det vill säga kroniskt sjuka människor, cirka 200 000 människor eller tio procent av länsinvånarna. Dessa har prioriterats, tillsammans med sjukvårdspersonal, cirka 75 000 personer, och gravida, cirka 25 000 kvinnor.

– Det var så många som vi hade vaccin för under de tre första veckorna, säger Henrik Almkvist, chefsläkare på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholm.

Svårt dilemma

Vilken grupp som bör prioriteras är dock ett svårt problem, enligt experterna. Det är inte självklart vilka man ska börja med, enligt Maria Brytting på Smittskyddsinstitutet.

– Det är jättesvårt. Många i riskgrupperna riskerar att dö om de smittas. Å andra sidan är barnen motorn i smittspridningen. De flesta som har dött hittills tillhör riskgrupperna, men vi har också flera fall i världen där unga, friska människor har ryckts bort. Det är naturligtvis fruktansvärt, säger hon.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes