Få kommuner sökte saneringsstöd

INRIKES

Samhälle. Naturvårdsverket hade 300 miljoner att dela ut till kommuner som ville sanera gammal industrimark och bygga bostäder där i stället.

Men knappt någon har nappat på stöderbjudandet. Bara sju av de avsatta miljonerna betalas ut.

– Det finns beslut om två ansökningar från Sala. Det är projekt som ger sammanlagt 90 lägenheter, säger Jeanette Häggrot, projektledare på Naturvårdsverket.

Återstående 293 miljoner som regeringen gett klartecken för att spendera för 2016 kommer att gå tillbaka till statskassan.

– Det är synd att det inte går åt mer pengar i år. Men det är nytt och lite trögstartat. Har kommunerna inte kommit så långt i sina detaljplaneringar i den här typen av områden kan det dra ut på tiden, säger Jeanette Häggrot.

Många krav

För att söka bidraget krävs bland annat att det finns ett behov av bostäder i kommunen, att det aktuella området är förorenat, att det finns ett beslut om att detaljplanera området och en godkänd ansvarsutredning.

– Det är lite nya tillvägagångssätt när det gäller den här typen av bidrag. Det kan vara det som gör att det inte kommit i gång. Men vi vet att det finns flera kommuner som diskuterar ansökningar för nästa år. Då finns också 300 miljoner som ska fördelas, säger Jeanette Häggrot.

Naturvårdsverket har satsat på omfattande marknadsföring av marksaneringsprojektet. Förutom annonsering och mässor har man haft träffar med både länsstyrelser och kommuner och kontakter med Boverket och Sveriges Kommuner och landsting.

– Vi kommer att fortsätta med personliga möten under 2017. Förhoppningsvis har vi då en längre kö med intresserade kommuner, säger Jeanette Häggrot.

För snabbt i Norrköping

Norrköping var på gång med en ansökan redan i år - men var för snabba för regelverket.

– De drog i gång saneringen innan ansökan var komplett och innan man fått bidragsbeslut. Då kan vi inte ge ut några bidragsmedel, säger Jeanette Häggrot.

Enligt Elke Myrhede, markmiljöspecialist på Norrköpings kommun, hade man en ansökan klar om ett stöd på fem miljoner.

– Men jag visste inte att vi kommit så långt i arbetet. Och det krävs väldigt mycket för att man ska kunna söka. Det är krångligt och många regler som spelar in, säger Myrhede.

Men Norrköping planerar att söka för nya projekt till nästa år.

– Det här är ett bra initiativ. Det är jättedyrt att bygga och vi behöver hjälp med att få marken i ordning.

TT