Minskad konkurrens om högskoleplatser

INRIKES

Utbildning. Det blev lättare att komma in på någon av de lärarutbildningar som startar till våren, jämfört med förra året. För samtidigt som antalet behöriga sökande minskade med fem procent ökade antalet antagna med tolv procent. Det innebär att 4 995 personer antagits i första urvalet, jämfört med 4 449 för ett år sedan, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Totalt sett var det 218 600 behöriga sökande till högskolans utbildningar i vår, en minskning med 2,4 procent jämfört med förra året. Minskningen förklaras av minskade ungdomskullar.

Antalet antagna var i stort det detsamma som i fjol: 171 000. Konkurrensen om platserna minskade alltså överlag. Andra stora utbildningar som i likhet med lärarutbildningarna hade färre behöriga sökande var sjuksköterske- och socionomprogrammen.

TT