Gotland: Svårt säga ja till hamnhyra

INRIKES

Säkerhetspolitik. Det är negativt för svensk försvarspolitik om svenska hamnar hyrs ut för gasprojektet Nord Stream 2, tycker regeringen.

En tydlig markering som påverkar lokalpolitiken, enligt Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande på Gotland.

– Utifrån det här blir det svårt att säga ja, säger han till TT.

Det till huvuddelen ryskägda gasledningsprojektet Nord Stream 2 vill få tillgång till hamnarna i gotländska Slite och i blekingska Karlshamn. Med anledning av det kallade regeringen lokala politiker till ett möte. Utrikesminister Margot Wallström (S) var efter mötet tydlig med att regeringen har invändningar mot projektet.

– Regeringen ser att användningen av de berörda hamnarna påverkar svenska försvarspolitiska intressen negativt, säger hon.

Samtidigt klargör hon att regeringen är bakbunden och inte kan stoppa uthyrningen.

– Regeringen kan inte styra beslut som faller inom det kommunala självstyret. Det är kommunerna som fattar beslut om uthyrning av hamnar.

Hon tillägger att regeringen tänker se över om grundlagen behöver ändras för att ge statsmakten större möjligheter att värna nationella intressen.

Kommuner kan kompenseras

Det är alltså kommunernas sak att fatta besluten, det meddelar även statsminister Stefan Löfven (S).

– Vi är beredda att föra en diskussion med dem om ekonomisk kompensation, säger han efter ett framträdande hos Musikhjälpen i Örebro.

TT: Blir du besviken om de säger ja till att hyra ut hamnarna?

– Regeringen har gett uttryck för vad myndigheterna har gjort för bedömning, nu måste de kommunala företrädarna resonera och fatta sina beslut.

Löfven säger att det inte är så enkelt för regeringen, som en del påstår, att "stoppa det här". Lagen tillåter inte det.

– Det är ingen enkel process, hävdar han, och hänvisar till att regeringen först har behövt ta reda på vad myndigheter som Försvarsmakten anser om planerna för hamnarna, innan regeringen själv kan säga vad den tycker.

Även försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnade för konsekvenserna av att släppa in ryska intressen i svenska hamnar. Han påpekar att Sverige både i Karlshamn och i Slite har omfattande militär verksamhet i sitt närområde.

– Om Nord Stream 2 genomförs enligt planeringen får det effekter för svensk försvarsplanering.

Kan inte köra över kommuner

I nuläget ger lagen inte utrymme för regeringen att stoppa uthyrningen av hamnarna, bedömer Magnus Isberg, statsvetare och grundlagsexpert. Det finns tydliga skrivningar om det kommunala självstyret i regeringsformen.

– Regeringen kan inte förbjuda en kommun att fatta ett visst beslut, utan någon form av lagstiftning. Det är inte så att man med hänvisning till säkerhetspolitiska intressen kan köra över en kommun, säger han till TT.

Representanterna från de berörda kommunerna lovade att ta med sig regeringens synpunkter hem. Kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn, Per-Ola Mattsson (S), underströk att inga beslut ännu är fattade. Men regionstyrelsens ordförande på Gotland, Björn Jansson (S) tror att regeringens information kommer att påverka beslutet på Gotland.

– Det tror jag. Om regeringen har gjort en tydlig markering så påverkar det oss lokalt.

TT: Blir det ja eller nej till att hyra ut hamnen?

– Utifrån det här blir det svårt att säga ja till det. Det är min bedömning.

Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna, tycker att regeringen varit långsam.

– Det har varit en stor saktfärdighet i detta från regeringens sida och det har varit olyckligt. Varje dag som går minskar nu handlingsfriheten. På torsdag fattar gatunämnden i Visby ett avgörande beslut, säger Widman till TT.

TT