Svensken mycket nöjd med vatten och avlopp

INRIKES

Välfärd. Svensken ger oftast bra betyg åt olika samhällstjänster. Högre betyg än till exempel banker. Mest nöjda är vi med vatten och avlopp, dagis och skola, visar en ny rapport.

De flesta svenskar är nöjda eller kanske till och med mycket nöjda med hur olika samhällstjänster fungerar. Det visar Svenskt Kvalitetsindex över 17 olika kärnverksamheter inom kommun och landsting.

2 200 personer tillfrågades i enkäten och ombads att sätta betyg mellan 0 och 100 på de olika verksamheterna. Högst betyg fick vatten och avlopp som gavs snittbetyget 76,7. Därefter följde förskolan med 75,8 i betyg och gymnasieskolan med 73,5 av de 100 möjliga.

Betygen visar enligt SKI att svensken är nöjd eller mycket nöjd med 14 av de 17 samhällstjänsterna.

– Det är glädjande att den verksamhet som våra medlemmar driver uppskattas av medborgarna, säger Lena Dahl, tillförordnad vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

I botten hamnar information, väghållning och Individ och familjeomsorg som får betyg mellan 54 och nära 57 av 100. Väghållning har varit ett område där färre är nöjda, och där missnöjet ökat senaste året.

Kommunernas och landstingens verksamheter brukar ligga ganska högt i mätningar över kunders nöjdhet. Medan flera andra branschmätningar i år visar på minskat förtroende och nöjdhet, som exempelvis inom branscher som telekom, bank och försäkring.

– Vi har förstått är att vår bransch ligger resultaten ganska still och på en bra och hög nivå medan nöjdheten minskat inom andra, säger hon.

– Vi jobbar nära medborgarna och det är viktiga tjänster som berör människor i deras vardag. Så det är viktigt att det uppskattas.

Jämfört med 2009 ger svensken tjänsterna högre betyg inom 11 olika områden.

TT