S-minister till storms mot "myter" om EU

INRIKES

Politik. EU-ministern Ann Linde (S) vill satsa på utbildning för att motverka krav på EU-utträde, som hon hävdar ofta är baserade på "myter". Hon hävdar det finns "långtgående kunskapsluckor" om unionen bland lärare, journalister och politiker.

I en debattartikel i Dagens Nyheter ger Linde inga konkreta exempel på mytbildning om EU. Hon hävdar dock att de bristande kunskaperna finns "trots att en hel generation har vuxit upp med EU".

Lärares, journalisters och förtroendevaldas kunskapsluckor ser hon som "alarmerande".

"Bristande kunskap innebär sämre möjligheter att vara delaktig och är en grogrund för odemokratiska krafter", skriver Linde som vill satsa på utbildning om EU för politiker och tjänstemän. Bättre information från statliga myndigheter om EU-frågor är ett annat önskemål liksom "en utbildningssatsning på skolor".

Linde lanserar även ett särskilt "EU-handslag för ökad delaktighet".

"Som ett första steg i ett långsiktigt arbete kommer jag i dag (onsdag), tillsammans med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket att ta i hand på att vidta åtgärder för att öka delaktigheten", skriver EU-ministern.

I DN utlovar hon liknande handslag med representanter för Europaparlamentets och EU-kommissionens Sverigekontor.

TT