Många bränder i bostäder

INRIKES

Bränder. Hittills i år har 21 000 brand- och åskskador anmälts till försäkringsbolagen. Närmare 75 procent av skadorna gäller villor, fritidshus och övriga hem, enligt försäkringsföretagens branschorganisation Svensk försäkring.

Antalet anmälda skador är något fler än under motsvarande period förra året då det inträffade 19 300 skador.

"En övervägande del av skadorna inträffar i bostäder, främst i villor men även i lägenheter och fritidshus. En fungerande brandvarnare är bästa skyddet mot brand i hemmet", säger Anna Rudérus på Svensk försäkring i ett pressmeddelande.

TT