RFSL: Minskat förtroende för polisen

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Hbtq-personer känner större misstro för polis, åklagare och socialtjänst i dag än för fem år sedan, visar en undersökning som RFSL:s brottsofferjour gjort.

– Tyvärr är inte resultaten förvånande. Vi har vetat en lång tid att förtroendet är lågt, och det får konsekvenser att hbtq-personer drar sig för att anmäla brott, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande RFSL.

Förtroendet för brottsofferjourer och kvinnojourer har också minskat sedan 2008. RFSL föreslår flera åtgärder för att minska misstron.

– Bland annat vill vi ändra hetslagstiftningen så den även inkluderar transpersoner. Vi vill också att polisen inför speciella hatbrottsgrupper i alla större städer efter modell från Stockholm. Kompetensen måste även öka inom de samhällsinstanser som möter brottsoffer, säger Christian Antoni Möllerop.

TT

Publicerad: