Reinfeldt försvarade skattesänkning

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Statsminister Fredrik Reinfeldt försvarade ett femte jobbskatteavdrag när han läste upp sin regeringsförklaring i dag.

– Vår starka position ska användas till att ge stöd för en återhämtning, sade han.

Reinfeldt inledde annars sin åttonde regeringsförklaring med konflikterna i Syrien och Egypten.

– När vi tar in vår omvärld så påminns vi om Sveriges förtjänster. De möjligheter det innebär att få växa upp i ett land som har fred, en välutvecklad demokrati och god välfärd.

Statsministern framhöll att ekonomin åtnjuter stort förtroende tack vare ordning och reda i offentliga finanser värnats.

– Vår starka position ska användas till att ge stöd för en återhämtning. Samtidigt ska krisens effekter fortsatt motverkas. Detta bör göras med en välavvägd och välriktad finanspolitik, sade han.

Han försvarade förslaget om ett femte jobbskatteavdrag eftersom det ger mer kvar av lönen och stärker hushållens ekonomi samt konsumtion av varor och tjänster, vilket stöttar återhämtningen.

– Sverige ska fortsätta driva ett ambitiöst miljö-, energi- och klimatarbete, säger Fredrik Reinfeldt.

Han blickar framåt mot slutet av månaden när FN:s klimatpanel möts i Stockholm och då presenterar första delen av sin femte forskningsrapport.

– Den blir en viktig påminnelse om allvaret i klimathotet och behovet av att minska världens utsläpp av klimatgaser, säger Reinfeldt och lovar att Sverige ska vara pådrivande i klimatförhandlingarna.

Reinfeldt tog även upp att omvärldens blickar riktas mot Sverige, och påminde om president Obamas besök nyligen.

– Vår förmåga att förena en konkurrenskraftig tillväxtekonomi, framgångsrika företag och höga välfärdsambitioner med minskad klimatpåverkan väcker intresse, sade Reinfeldt.

Han uppgav att den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. "Det är klart att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller ett annat nordiskt land. I detta ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas", står det i regeringsförklaringen.

Reinfeldt nämnde en rad av de åtgärder som regeringen redan presenterat i olika sammanhang inför höstens budget, som läggs på onsdagen. Till exempel bättre svenskundervisning för nyanlända, snabbare hantering när nyanlända ska bosätta sig i en kommun, fler karriärtjänster i skolan, frivillig sommarskola för elever som inte klarar kunskapskraven och skattelättnader för företag som sysslar med forskning och utveckling.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven kommenterar om regeringsförklaringen var att Reinfeldt "sjunger samma visa som han nu har gjort i sju år".

– Trots hög arbetslöshet så har han bara ett recept, och det är skattesänkningar.

TT

Publicerad: