Flyktingström medför minskat bistånd

Stockholm. Till följd av den ökande flyktinginvandringen minskar regeringen biståndet nästa år. Inga avtal bryts, men en del stöd till Världsbanken, det internationella vaccinationsprogrammet Gavi och till Asien kan utebli, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Kostnader för flyktingmottagandet sänker biståndsramen med 8,4 miljarder kronor 2015. Det faktiska biståndet minskar därför med mellan 800 miljoner och 1,3 miljarder beroende på hur man räknar.

Efter en översyn väntas beslut i december. Lövin ser dock redan nu framför sig att en del pengar kan tas som annars hade gått till Världsbanken, det internationella vaccinationsprogrammet Gavi samt till Asien.

– När det gäller Gavi så finns det oerhört stora givare, och i ljuset av att Sverige har fyrdubblat sitt stöd till just Gavi på fem år kanske vi inte fortsätter att öka det, säger Lövin till TT.

Pengar till sådant där Sverige gör störst nytta ska prioriteras, understryker hon. Det kan röra sig om en inriktning på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Inga ingångna avtal ska brytas och Sverige förblir en av de största givarna av exempelvis katastrofbistånd via FN-organen i en tid med flera stora kriser.

– På det humanitära ska vi inte skära, där ser vi tvärtom ett ökat behov, säger Lövin.

TT

Publisert: