Sjöstedt vill förhandla om budget

Stockholm. Med Vänsterpartiets politik försvinner det fria skolvalet. Alla ska gå i den skola som är närmast. Men V-ledaren Jonas Sjöstedt kan tänka sig undantag.

– Man kan inte vara så benhård och säga att man måste gå i den närmaste skolan, om man absolut inte passar där, sade Sjöstedt i SVT:s partiledarutfrågning och nämnde mobbade elever eller barn som vill gå i Waldorfskola.

Mycket av frågorna kretsade kring V:s viktigaste valfråga; vinster i välfärden. Sjöstedt höll fast vid att V inte kan ingå i en regering som inte stoppar vinster i välfärden. Men han sätter inte samma krav för att stödja en budget, om Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering.

– Vi kan förhandla om en budget, sade Sjöstedt.

– Vinster i välfärden är vår viktigaste fråga och det kommer självklart upp i en sådan förhandling. Vi kommer att göra allt vi kan för att få bort dem.

Sjöstedt fick också frågor om de många skattehöjningar som V föreslår: På bensin, flyg, fastigheter, förmögenhet, arv och gåvor, bolag, restauranger, banker, sjötransporter, en ny vägslitageavgift och höjda arbetsgivaravgifter. Totalt 80-90 miljarder kronor. Blir det inte dyrt i ert Sverige? undrade utfrågarna.

– Ska vi hålla ihop samhället måste vi bidra mer, sade Sjöstedt och framhöll att skattehöjningarna inte gäller alla. Till exempel får pensionärer sänkt skatt.

TT