Inrikes

Gener bakom fetma kartlagda

INRIKES

Hälsa. Forskarna har hittat 89 nya genregioner som har koppling till fetma i en omfattande ny studie. Runt 340 000 personer har ingått i en kartläggning av samband mellan gener, fetma och kroppssammansättning. Målet har varit att identifiera nya gener som ökar risken för fetma och öka förståelsen för de biologiska mekanismerna bakom.

Forskarna kunde bland annat visa att vissa biologiska system är inblandade när det handlar om så kallat body mass index (BMI), särskilt funktioner i centrala nervsystemet, som aptitreglering och inlärning. Andra system var viktigare för regleringen av midja-höft-kvot.

"På sikt kan våra fynd led till nya sätt att förhindra och behandla fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar som utgör vår tids största globala folkhälsoproblem", säger Erik Ingelsson, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes