Arbetsförmedlare möter hot och våld

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. En enkät bland anställda på Arbetsförmedlingen ger en mörk bild av arbetsmiljön. 14 procent säger sig ha utsatts för hot av arbetssökande, enligt SVT.

Drygt 8 000 av drygt 10 000 anställda har svarat. I Stockholm har var fjärde anställd hotats - mot bara var tionde i Norrland.

Vissa anställda känner sig också utsatta av medarbetare.

I snitt över landet inträffar cirka 20 fall av hot eller våld i veckan mot arbetsförmedlare, enligt SVT.

TT

Publicerad: